เกมอิเล็กทรอนิกส์ ‘Axie Infinity’ ถูกระงับชั่วคราวในประเทศไทย

ในเวลา 13.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้เล่นเกมในประเทศไทยได้รับแจ้งว่าเกม Axie Infinity ถูกระงับชั่วคราวในประเทศไทยเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทย ตามประกาศของสำนักงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การระงับใช้หรือเพิกถอนการรับรองเกมออนไลน์

เกม Axie Infinity เป็นเกมที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือหรือบนเว็บ ผู้เล่นสามารถสร้างและเลี้ยงสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า Axie ซึ่งสามารถใช้เพื่อการต่อสู้หรือการแลกเปลี่ยนในเกม ผู้เล่นสามารถทำเงินได้จากการเล่นเกมโดยการขาย Axie หรือการใช้ Axie เพื่อทำงานในระบบเศรษฐกิจของเกม

สำหรับผู้เล่นเกมในประเทศไทย การระงับเกม Axie Infinity ทำให้พวกเขาต้องหาเกมอื่นๆ มาเล่นแทนหรือหาทางเลือกอื่นๆ เพื่อทำเงินจากการเล่นเกม สำหรับผู้ที่ต้องการเล่นเกมประเภทเดียวกันอาจต้องหาเกมอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเล่นเกมอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้เงินจริงเพื่อทำเงิน

ในขณะเดียวกัน การระงับเกม Axie Infinity อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากเกมดังกล่าวมีผู้เล่นจำนวนมากและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ผู้เล่นเกมในประเทศไทยอาจหันไปเล่นเกมออนไลน์จากต่างประเทศแทนหรือหาทางเลือกอื่นๆ เพื่อทำเงินจากการเล่นเกม

ทั้งนี้ ผู้เล่นเกมในประเทศไทยสามารถติดตามการพัฒนาและประกาศของภาครัฐเพื่อดูว่าจะมีการระงับหรืออนุญาตให้ใช้เกมอื่นๆ หรือไม่และสามารถหาเกมอื่นๆ มาเล่นแทนหรือหาทางเลือกอื่นๆ เพื่อทำเงินจากการเล่นเกมได้